Kontakt

Miejski Dom Kultury w Częstochowie

ul. Łukasińskiego 50/68
42-207 Częstochowa

e-mail: sekretariat@mdk.czest.pl

Telefony:

34 323 12 79
34 323 68 67

Numery wewnętrzne:

21 – Sekretariat
22 – Dyrektor
23
24 – Fax.
25 – Galeria Miejskiego Domu Kultury
26 – Konserwatorzy
27 – Pracownia muzyczna piwnica
28 – Pracownia ceramiczna
29 – Pokój socjalny pracowników
30
31 –
32 – Pracownia choreograficzna
33 – Bufet
34 – Kryta pływalnia – pokój ratowników
35 – Pokój pierwszej pomocy medycznej
36 – Kasa krytej pływalni
37
38 – magazyn (pokój nr 2)
39 – Pracownia muzyczna – parter
40 – Pracownia informatyczna
41 – Pracownia sala 3/12
42 – Pracownia sala 10/11
43 – Reżyserka oświetlenie – sala widowiskowa
44 – Studio nagrań sala widowiskowa
45 – Klub Europejski
46 – Kadry
47 – Pracownia muzyczna II piętro
48 – Księgowość
49 – Organizacja imprez
50 – Głowna księgowa
51
52 – Sala baletowa korytarz
53 – Scena – sala widowiskowa
54 – Szatnia
55 – Garderoba 1
56 – Garderoba 2
57 – Garderoba 3
58 – Reżyserka akustyk – sala widowiskowa
59 – Sala baletowa
60 – Studio nagrań pomieszczenie socjalne


Miejski Dom Kultury w Częstochowie – filia

ul. Spadzista 13
42-216 Częstochowa

Telefony:

034 363-33-09

Numery wewnętrzne:

21 – sekretariat
22 – portiernia
23 – garderoba
24 – pracownia modelarstwa lotniczego
25 – pracownia dziennikarsko- literacka
26 – pracownia ceramiczna
27 – pracownia muzyczna
28 – pracownia krawiecka
29 – pokój socjalny pracowników
30 – pracownia muzyczna I piętro
31 – pracownia choreograficzna
32 – pracownia plastyczna (II piętro)
33 – pracownia krótkofalarska
34 – pracownia fotograficzna
35 – garderoba
36 – garderoba
37 – FAX